Medial Vägledning & Personlig Rådgivning

Boka Nu

2018-01-29 | Livet | Först att kommentera?

Medialt meddelande – Lätthet!

Meddelande till någon/några av mina läsare!

mary maria rikedom

Du kan ha känt dig tyngd av en situation, tyngd av vad livet har lagt framför dina fötter….

Meddelandet idag handlar om lätthet, att fortskrida livet med en djup förvissning om att det som lagts framför dina fötter har en djup gudomlig mening. Något du kanske inte förstår idag, men som du kommer förstå ”imorgon”. Du bor i din kropp och du spelar din roll! Ju större prövningar desto djupare blir insikterna. Ju djupare insikter desto större blir ditt medvetande. Ju större medvetande desto större expansion av din själ!

Allt är väl, allt är i sin ordning och allt kommer bli bra! Så lägg lite av din tyngd åt sidan och fortsätt framåt med lite lättare steg. Vila i förvissningen om att du inte är din kropp, inte heller dina problem utan du är själslig medvetenhet!

”There is no coming to consiousness without pain” – Carl Ljung

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning , klicka nedan;


Boka Nu

Medialt meddelande – Rikedom

Meddelande till någon/några av mina läsare!

mary maria rikedom

Du har haft drömmar om en större förändring i ditt liv, detta kan vara arbetsmässigt eller relationsmässigt. Här ser det ut som om att du har tagit dina steg framåt i dessa drömmar…

Idag får du mycket uppmuntran och en stor push framåt i detta! Följ den här vägen du har slagit in på och snart kommer du stå mitt i ditt eget jordiska paradis. Ett paradis som kommer bestå av mycket rikedom dels i form av ekonomisk trygghet men framförallt rikedom i fina, harmoniska relationer. Kom ihåg att dela med dig av allt du åstadkommer. Du dubblerar din egen lycka genom generositet.

”Nothing is impossible unless you think it is” – Paramahansa Yogananda

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


Boka Nu

Medialt meddelande – Låt gå!

Meddelande till någon/några av mina läsare!

blue lotus låt gå

Du har befunnit dig i en situation i ditt liv som har påverkat dig mycket. Inte bara påverkat dig, utan det som har hänt det sitter som en skugga över ditt liv idag.

Idag handlar meddelandet om att nu är tiden inne för att släppa taget om det som varit för att du ska kunna fortsätta framåt i ditt liv. Släpp taget om dina tankar om hur livet hade kunnat gestalta sig om du inte vart igenom det du varit. Omfamna istället det nya, fria livet som försöker arbeta sig in i ditt medvetande.

De berg du bestigit, de var aldrig mening att du skulle fortsätta bära dom på dina axlar….

”Your heart must become a sea of love, and your mind must become a river of detachment” – Sri Chinmoy

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


Boka Nu

Medialt meddelande – Prioritera!

Meddelande till någon/några av mina läsare!

mary maria tänk stort

Jag får in en känsla av överväldigande…Du befinner dig i en situation som är övermäktig eller att livet i sig är överväldigande och svårt att hantera för dig just nu.

Meddelandet idag handlar om fokus och prioritering. Att integrera ditt andliga jag med ditt fysiska jag. Att prioritera och lägga fokus på att öka din medvetenhet kring ditt varande i din kropp. När du lägger ditt fokus rätt, när du dra dig inåt och prioriterar din själ då blir din yttre värld mer hanterbar. Hinder och problem, den överväldigande känsla av livet, blir hanterbar och du färdas framåt på ett mer balanserat och medvetet sätt.

” We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that will never leave” – Buddha

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


Boka Nu

Medialt meddelande – Se bortom illusionen

Meddelande till någon/några av mina läsare!

blue lotus illusionen

Du kan känna dig fast i en situation som kan verka oöverstiglig för dig. Som om att du inte har något alternativ än att stanna kvar…..

Meddelandet idag handlar om att se igenom illusionen och att gå mot dina rädslor. Det är en villfarelse att du skulle vara fångad i den här situationen. Det finns en väg ut, du behöver inte stanna i något som inte gör dig gott. Ser du inte vägen ut? Titta igen….omvärdera situationen, ta en vända till och snart kommer en ny väg framåt uppenbara sig framför dig.

Det fina i detta är att det är ingen annan än du själv som kommer upptäcka den. Helt plötsligt så står du fri, med dina armar vidöppna för något du var blind inför då…..då när du befann dig i illusionen.

”We live in a fantasy world, a world of illusion. The great task in life is to find reality” – Iris Murdoch

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


Boka Nu

Medialt meddelande – Tänk stort!

Meddelande till någon/några av mina läsare!

mary maria tänk stort

Du har kommit en bra bit på vägen. Du har jobbat hårt och du har lämnat mycket bakom dig som inte längre tjänar något syfte i ditt liv.

Idag får du en bekräftelse på att du har gjort så rätt! Du är på rätt väg och snart kommer det öppnas upp ytterligare möjligheter för dig. Var klok och vis när dessa kommer din väg. Välj det som inte bara tjänar dig själv, utan välj det som även tjänar dina medmänniskor. Släpp egot så gott det går och tänk stort. Tänk hur du på bästa sätt kan sprida din kärlek och dina gåvor vidare, för att stötta de som kommer efter dig.

”Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking ”What`s in it for me” – Brian Tracy

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


MariaO.net- Läs mer
Boka nu

Medialt meddelande – Hitta kärleken!

Meddelande till någon/några av mina läsare!

blue lotus mot kärleken

Du söker kärleken! Någon som älskar dig ovillkorligt, någon du kan hålla i handen när det blåser, någon som accepterar hela dig i stort tålamod. Du längtar, och din längtan är stark.

Meddelandet idag är viktigt, jätteviktigt! Den sanna kärleken, den kärleken du längtar efter den hittar du inte i en annan människa. Den ovillkorliga, stora, tålmodiga kärleken den hittar du inom dig själv! Kärleken inom dig den finns alltid med dig i allt du gör, och den stannar i all evighet. Den är obeskrivlig och bortom alla ord!

Hur hittar du den? Genom stillhet, tystnad och varande….där finns den. Den största av alla kärlekar, den finns inte på utsidan av dig utan den existerar inom dig!

”Take care of your inner spiritual beauty. That will reflect in your face” – Dolores del Rio

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


MariaO.net- Läs mer
Boka nu

Medialt meddelande – Tystnad

Meddelande till någon/några av mina läsare!

mary maria tystnad

Det kan ha förekommit en del diskussioner och en del oenigheter. Fortfarande känns det som om att du vill svara tillbaka, och kanske har du lust att visa ”vart skåpet ska stå”….

Idag uppmanas du till tystnad. Väg dina ord noga, var klok och vis innan du låter orden lämna dina läppar. Den här situationen kommer snart att ha blåst över och ju mindre du säger desto bättre. Låt bara orden lämna din mun om du har något finare att säga än tystnaden själv….
Så vännen, vila tryggt och stilla i förvissningen att även detta kommer passera.

”Silence is a source of great strength” – Lao Tzu

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


MariaO
Boka nu

Medialt meddelande – Mot Ljuset

Meddelande till någon/några av mina läsare!

blue lotus mot ljusetDet är något som inte riktigt gått som du önskat. Du bär på känslor av nederlag och misslyckande. Du är hård mot dig själv och har svårt att se något positivt i detta.

Meddelandet idag handlar om empati och kärlek för dig själv och dina tillkortakommanden. När du accepterar, förlåter och älskar dig själv tar du de första stegen mot riktig kärlek, mot ljuset och källan vi kommer ifrån.

Så idag, känn att du är förlåten för det som inte gick som du ville. Känn att du är älskad oavsett dina misstag och dina tillkortakommande. Res dig upp nu och omfamna dig själv. Le mot ljuset och se hur allt vänder från mörker till ljus.

”The season of failure is the best time for sowing the seeds of success”  Paramahansa Yogananda

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


MariaO
Boka nu

Medialt meddelande – Var i varandet!

Meddelande till någon/några av mina läsare!

buddha varandet

Du känner oro inför framtiden, hur allt kommer bli och om du kommer klara av den. Den här oron, dessa tankar på framtiden har tagit över ditt varande. Du grubblar och du funderar….

Idag uppmanas du, genom stor ovillkorlig kärlek, att stanna till i nuet. Se till det vackra du har just nu och uppskatta det. Känn in hela din skapelse och var i varandet. När du är i nuet, när du är i ditt medvetna varande så kan du lugnt förvissa dig om att framtiden är väl omhändertagen och att det kommer bli precis så bra som du skapat.

Var medveten om dina tankar, vart ditt sinne går…genom dem skapar du framtiden.

”De ända gränserna som finns i livet är de du skapar med ditt sinne”

Du är varmt välkommen att kontakta mig för medial vägledning om du så skulle önska, klicka nedan;


MariaO
Boka nu